Ireland 2023 Rugby World Cup

Super Bowl Prop Bet Winners

SCORE β–Έ Jumlah 5-Trend hari
Kes 91,386,337 -82.9%
Kematian 892,256 -19.44%
BOOKIES β–Έ Jumlah 9-Trend hari
Kes 37,181,561 -52.5%
Kematian 555,158 -36.28%
BER365 β–Έ Jumlah 4-Trend hari
Kes 25,994,641 -65.9%
Kematian 117,532 -37.97%

πŸ‘Ά Kemudian Wajiblah Ia Berpuasa Sebanyak .